Lekcja 5 – Testy

W ramach lekcji i sub-lekcji możesz tworzyć testy sprawdzające i weryfikujące wiedzę uczestnika kursu. Przejdź do testu w Lekcji 5a, aby zobaczyć przykładowy test. Trzeba zdać test, aby przejść do kolejnych lekcji.

Pytania